Skip to content

De training

Open inschrijving

De training Geen agressie in mijn praktijk heeft een open inschrijving. Je kunt je als individu inschrijven als je een baliefunctie vervult. Hiermee komen we tegemoet aan een behoefte van met name de kleinere praktijken van huisartsen, dierenartsen, apotheken en van nieuwe medewerkers binnen teams die de teamtraining al hebben gevolgd.

De training duurt één dag, van 10:00 tot 16:00 uur en wordt verzorgd op een locatie centraal in Nederland (Apeldoorn). Bij deelname van 2 tot 4 personen en bij 1 op 1 aanvragen gaan data en duur in overleg.

De training is bedoeld voor verschillende functies en beroepsgroepen. Denk bijvoorbeeld aan assistenten in huisarts- en dierenartspraktijken, baliepersoneel in apotheken en publieksfuncties bij gemeente of bibliotheek. Wat overeenkomt: er kunnen problemen en incidenten voorkomen aan de balie, aan de telefoon, en in de spreek- of behandelkamer.

Er kunnen vier tot acht personen per training deelnemen. Tussen de middag wordt voor een broodje gezorgd.

Er is ook een teamtraining Geen agressie in mijn praktijk specifiek voor huisartspraktijken. Deze maakt deel uit van het in-company-aanbod van de LHV Academie en wordt sinds circa 10 jaar ook verzorgd door Aspectief.

Doelen
In de training leren de deelnemers:
 • conflictsituaties herkennen en beoordelen en de juiste aanpak kiezen
 • verschillende vormen van agressie onderscheiden en daar adequaat op reageren
 • storingen in de communicatie tijdig herkennen en oplossen, zodat escalatie wordt voorkomen
 • collegiale ondersteuning bieden na agressie-incidenten
Daarnaast verwerven de deelnemers:
 • inzicht en vaardigheden in verschillende gespreksvormen
 • inzicht in persoonlijke reacties op agressie en geweld
Inhoud
In de training komen de volgende thema’s aan bod:
 • basiscommunicatie, patronen, misverstanden, slecht nieuws, conflicten
 • vormen van agressie en geweld: vanuit frustratie of gerichte intimidatie
 • innerlijke processen bij het meemaken van agressie
 • non-verbale communicatie en intuïtie
 • handvatten bij optreden tegen verschillende vormen van agressie
 • de-escalerende vaardigheden en ordegesprekken
 • zelfcontrole: van emotioneel naar professioneel
 • elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden
 • niet-functionele gedachten en emoties relativeren
 • proces van verwerking na het meemaken van agressie en geweld
 • collegiale opvang na incidenten en calamiteiten