Skip to content

Over mij

De trainingen van Aspectief Training & Ontwikkeling worden verzorgd door Frank van As

Mijn specialisme

Ik ben psycholoog op het gebied van arbeid, organisatie en gezondheid (Universiteit van Amsterdam 1992 – lid NIP sinds 1993). Ik heb mij na mijn studie gespecialiseerd in (management)training, coaching, cultuurverandering, psychotrauma, rationeel-emotieve therapie (RET), agressie, conflicthantering, onderhandelen, besluitvorming, creativiteit en systematische denktechnieken. Als trainer-adviseur heb ik gewerkt voor de ArboUnie, NS Opleidingen, Instituut voor Psychotrauma / Schouten & Nelissen en Rijnconsult / Ordina. Sinds 2000 werk ik zelfstandig als psycholoog-trainer-coach in mijn bedrijf Aspectief Training & Ontwikkeling. De laatste jaren is de training agressiebeheersing steeds centraler komen te staan in mijn trainingswerk. Ik vind het bijzonder en vervullend hoe ik daarmee voor veel deelnemers mag helpen het verschil te maken in enorm lastige werksituaties.

Mijn missie

De praktische bruikbaarheid van het trainingsresultaat beschouw ik als een essentieel kwaliteitsaspect van alle trainingen die ik verzorg. Dat geldt ook voor de training Geen agressie in mijn praktijk. Ik vind het belangrijk om bewezen effectieve inzichten en vaardigheden rond agressiebeheersing zó over te dragen, dat de deelnemers er direct mee aan de slag kunnen in hun werk: aan de balie, aan de telefoon en in de spreek- of behandelkamer. Op die manier krijgt de teamsamenwerking op de werkvloer een positieve impuls en dat komt de efficiency en doelmatigheid van het werkproces in de hele praktijk ten goede.

Tegelijkertijd zie ik het als mijn opdracht om in mijn trainingen alle randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om er voor te zorgen dat de deelnemers zich veilig voelen. Zeker in een training als Geen agressie in mijn praktijk is dat een serieus aandachtspunt. De emoties na agressie-incidenten kunnen immers ingrijpend zijn. Dat kan een ontregelende impact hebben die het leerproces in de weg kan staan. Al met al is het mijn missie om te zorgen dat de deelnemers die inzichten en vaardigheden krijgen aangereikt waarmee ze daadwerkelijk een stap vooruit kunnen zetten. Als mijn training een bijdrage is geweest aan de ontwikkeling van het team waarin je werkt en aan jouw persoonlijke groei, is mijn dag goed!