Skip to content

Voor wie?

Baliefuncties en assistenten

De training is bedoeld voor mensen uit diverse functies en beroepsgroepen. Daardoor is de uitwisseling van ervaringen extra leerzaam. Allerlei voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag komen aan de orde – en hoe je daar het beste op kunt reageren. Je krijgt veel informatie, maar we doen ook praktische oefeningen.
De training is specifiek afgestemd op functies aan een balie. Maar ook situaties aan de telefoon of in een spreek- of behandelkamer worden besproken.

Voorbeelden van functies waar de training bij uitstek geschikt voor is:

  • doktersassistenten
  • apothekersassistenten
  • dierenartsassistenten
  • baliefuncties in bijvoorbeeld een bibliotheek of bij een gemeente